វគ្គសិក្សាថ្មី!!! វគ្គសិក្សាទី១ ចូលរៀនលើកទី២ ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ម៉្យាងវិញទៀត ដោយមានការសំណូមពរ ពីសំណាក់សិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនជាច្រើន សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសម្រេច បន្តផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀត។ អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បីកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុត សូមសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនទាំងអស់ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើង មកទទួលពាក្យចូលរៀនឲ្យបានមុន ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។ មកមុនបានមុន!!! ព្រោះចំនួនមានកំណត់។ ព័ត៌មានលម្អិត៖ សូមអញ្ជើញមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ទាល់ដែលមាន អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវណ័រប្រ៊ីត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ឬអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម៖ ទូរស័ព្ទលេខ៖ : Telephone receiver: 093 888 552/ 096 470 7307/ 069 521 111 និង 095 692 111 ។ សូមអរគុណ!

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៧)ScholarshipForum [EPS07]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។ពិធីការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត:ព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 សាលាតេជោសែនកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាវេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។
On 5 November 2019, the Former Minister Dato Dr. Zulkarnain Hanafi of the Ministry of Health of Brunei Darussalam visited The University of Cambodia. This visit was made possible through the facilitation of the Embassy of Brunei Darussalam in Cambodia led by Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary H. E. Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir.ស្វាគមន៍មកកាន់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃ សាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជា-ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៏៥០% គ្រប់ជំនាញសិក្សារហូតទៅដល់២០០០កន្លែង។វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៤)ScholarshipForum [EPS04]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំង ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។