ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
Phnom Penh 19 August 2017, The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program.
On August 21, 2017, The University of Cambodia-UC met with representatives from The Silkroad Universities Network -SUN, Korea led by Mr. Joo Yong Kang, CEO and The University of Cambodia (UC)...
ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ រវាងក្រុម KHMER ISLAM FC VS UC FOOTBALL TEAM
“The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 1st prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”

Total: 1433

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches