វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
កម្មវិធី ប្រឡងប្រជែងក្នុងការជជែកវែកញែក អំពីចំណេះដឹងវប្បធម៌ជាតិ លើប្រធានបទ “ យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិ ” ០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កិច្ចពិភាក្សាក្រុម ប្រធានបទ
កម្រងវីដេអូសកម្មភាពក្នុងពីធីជួបជុំអតីតនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា« ផ្ទះទី២ របស់ខ្ញុំ » ថ្ងៃ២ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
កម្មវិធី ប្រឡងប្រជែងក្នុងការជជែកវែកញែកអំពីចំណេះដឹងវប្បធម៌ លើប្រធានបទ “ យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិ ” ដើម្បីអបអរសាទរ ទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣មីនា លើកទី២០ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៥-០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of Japanese language program to the public that we are now offering:
The University of Cambodia, hosted The Forum for Success II, 2017 "Education. Skill. Jobs" for 5 days from April 24, 2017, to April 28, 2017.
The University of Cambodia hosted a distinguished public lecture on "India's Act East Policy" by His Excellency Naveen Srivastava, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Kingdom of Cambodia, on April 25, 2017.
The Scholarships Forum under the theme "How to Prepare to Apply for a Successful Study in the United States" was hosted by The University of Cambodia, in collaboration with the US Embassy in Cambodia, on April 20, 2017, at the SEATV Auditorium.
The University of Cambodia, in collaboration with the National Employment Agency, hosted a seminar on "Preparing for the Market to Work Effectively" on April 16, 2017.

Total: 1800

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches