ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយស 🔈សូមជម្រាបជូនសិស្ស-និស្សិត និងសាធារណជន ទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា៖សាលាភាសាបរទេស បើកវគ្គសិក្សាថ្មី
សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🔈សូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីសិក្សាភាសាថៃ វគ្គថ្មី!ចាប់បើកហើយ មានថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មី!
សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🔈សូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់ វគ្គថ្មី!ចាប់បើកហើយ មានថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មី!
The activities of staff and students of The University of Cambodia providing information about the study program at Chey Tha Vy school on 1 August 2019.
The 24th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on August 1, 2019
(LIVE) The 24th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on August 1, 2019
ត្រៀមរួចជាស្រេច និងស្វាគមន៍ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន លើកទី២៤ នៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល។
វគ្គសិក្សាថ្មី! ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង 🗓ចូលរៀនថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។

Total: 1134

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches