សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
ហេតុអ្វីអ្នកគួរចូលរួមក្នុង «វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យ»
សហពន្ធ័និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងក្រុមសភានិស្សិតបាននាំយកអំណោយ សប្បុរសធម៏ និងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ មណ្ឌលបុរីទារក និងកុមារជាតិ
Future Plan for the new campuses of The University of Cambodia in the provinces
ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
ពិធីកាត់ខ្សែបូ សម្ពោធន៏កម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បី សប្បុរសធម៌។ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
សិក្ខាសាលាស្តីពី ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមដើម្បីសន្តិភាព។ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
កម្មវិធីវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពី “សិក្ខាសាលាអំពីឧបករណ៍ MIKROTIK ជូនសាស្ត្រាចារ្យ និង និស្សិត ផ្នែក ព័ត៌មានវិទ្យា” នៅ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:៣0 រសៀល នៅ បន្ទប់៥០១ ជាន់ទី៥ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
ផ្សាយផ្ទាល់)៖ ពិធីកាត់ខ្សែបូ សម្ពោធន៏កម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បី សប្បុរសធម៌

Total: 1178