🔈ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! សម្រាប់និស្សិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបំណង ចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ💯 ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ💯 សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(BA) ចំនួន250 កន្លែង និងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ចំនួន250 កន្លែង (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(MA) ចំនួន 150កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត(PhD) ចំនួន 100កន្លែង) ជូនដល់និស្សិត សម្រាប់សិក្សាវគ្គទី២នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។ ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់លើវិស័យអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាវិស័យអាទិភាពទី១ ថែមទាំងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិ និងបន្តធ្វើសមាហរណកម្មប្រទេសកម្ពុជា ទៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ ។ 👉កាលបរិច្ឆេទ 🗓 ០៤ មករា ២០២០ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យប្រឡង។ 🗓 ០៨ មករា ២០២០ ថ្ងៃបិទឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមប្រឡង។ 🗓 ១១ មករា ២០២០ ថ្ងៃប្រឡងអាហារូបករណ៍។ 🗓 ១៥ មករា ២០២០ ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង។ 🗓 ០២ មីនា ២០២០ ថ្ងៃចូលរៀនវគ្គសិក្សាទី ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០។ ព័ត៌មានលម្អិត៖ សូមអញ្ជើញមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ទាល់ដែលមាន អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវណ័រប្រ៊ីត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ឬអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាម៖ ទូរស័ព្ទលេខ៖ : Telephone receiver: 📞093 888 552/ 096 470 7307/ 069 521 111 និង 095 692 111 ។ សូមអរគុណ!
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
UC President’s Luncheon Meeting with the Faculty Members [Time: 1200 pm; Venue: The UC Conference Room, 2nd Floor, UC Main Building]ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់វេន៤ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥ ។
ពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់វេន៤ វេលាម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី៥ ។The Fourth Annual Forum for Success "Education Skills Jobs Networking Leadership", 6 December 2019.(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី៤ «អប់រំ ជំនាញ ការងារ បណ្ដាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ» នៅជាន់ទី១(អតីតបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច) សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ បញ្ជាក់ៈ ចូលរួមដោយសេរី