សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សាកលវិទ្យាល័យក៏មានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជូន នៅទីនេះផ្ទាល់ផងដែរ។ សូមរួសរាន់ឡើង!!! ដើម្បីកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ!!! សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង : admission@uc.edu.kh ឬ 023 993 276/093 777 576/095 692 111/060 333 346

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។ប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៩ លើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅព្រឹក ថ្ងៃព្រហស្បត៏ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហាន ហ្វាងម៉ីង ជាប្រធានមូលនិធិ និងជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៃវិទ្យាស្ថាន Charhar, សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់ នយោបាយប្រជាជនចិន
សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។ សូមមកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ កញ្ញា គង់ សុខឃៀង នាយិកាការិយាល័យទទួលចុះឈ្មោះ និងផ្តល់ព័ត៍មាន និងលោក ជា ឧត្ដម មន្រ្តីការិយាល័យអាហារូបករណ៍សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។