ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
A video clip made by our student who is taking E-learning courses at the School of Foreign Languages
Happy 17th anniversary, UC! Since it was founded on June 23, 2003, The University of Cambodia has continued to grow and strengthen, providing high quality degree and non-degree programs for deserving students. The University of Cambodia would like to thank Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, Dr. Haruhisa Handa, the Management Team, faculty members, alumni, and students, for helping make The University of Cambodia the premier higher education institution in Cambodia.
របៀប download និងបំពេញ​ Form ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាទី៣ ​តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ
- The College of Media and Communications (CMC) - Registration starts today for new term 3 - First day of class is July 27, 2020
The University of Cambodia is pleased to announce that registration for Term 3, Academic Year 2019-2020 is now OPEN! Please carefully read the announcement on registration, the process for online registration, and the guidelines for students for Term 3 for more information.
Let's listen to a key message from our ESL instructor to invite students to join E-learning together
UC is very pleased to announce our new term of Chinese language program to the public that we are now offering: 1. Chinese As a Second Language (CSL) 2. Intensive Chinese program for Academic studies (ICA)

Total: 1313

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches