ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ (K-Track) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
Phnom Penh, October 20th, 2017, The University of Cambodia (UC) led by Dr. Ratana, Vice President for Academic Affairs met with delegates of Guangxi University of Foreign Languages, China, led by Mr. Su Jun Lv, Director of Student Affairs Section and. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationships and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! បើកវគ្គសិក្សាថ្មី៣ភាសាក្នុងពេលតែ១នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា៖ ភាសាចិន ភាសាជប៉ុន និងភាសាកូរ៉េ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង សា.មានជ័យ
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វគ្គទី២ ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង ស.ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
Please enjoy Ms. Lim Keamean, an outstanding student from the College of Social Sciences at UC, as she shares her experience on "How to get good grades."
Here is an interview about the date changes of the submission of applications, examination and results released for 1,000 scholarships for Academic Year 2017-2018 with Mr. Kosal Chansakvitou, Director of the Office of Public Affairs, Communications and Alumni, and Ms. Pov Bophan, Deputy Director of the Office of Registration and Admissions at The University of Cambodia
October 17,2017, Undergraduate Final Centralized Examinations for Term III, 2016-2017 at The University of Cambodia-UC.
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ចេទនៃការទទួលពាក្យ ការប្រឡង និងការប្រកាសលទ្ធផល ប្រឡងអាហារូបករណ៍ ចំនួន ១,០០០ កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Total: 1425

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches