អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ


Our Activities
Special Training Program Klahan9 Roadshow Academy on "Supporting Young People to Achieve Their Dream jobs: ASEAN Youth Employment" 14 September 2018
The activities of "The UC Open House 2018" at The University of Cambodia on 13th and 14th September 2018
Special Training Program Klahan9 Roadshow Academy on "Supporting Young People to Achieve Their Dream jobs: ASEAN Youth Employment" 13 September 2018
(Live): Special Training Program on "Supporting Young People to Achieve Their Dream jobs: ASEAN Youth Employment" 13 September 2018
កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី២ រវាងមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍(CMC) ប្រកួតជាមួយ សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត(SCA) វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ។
កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី១ រវាងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងមនុស្សសាស្រ្ត(CoAH) ប្រកួតជាមួយ សាលាភាសាបរទេស(SFL) វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ។
Let's take a look at the schedule of the UC Demo Classes on 13th and 14th September 2018 . Please come and experience what it's like to study in our Schools and Colleges at The University of Cambodia. See you soon!
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 05 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបើកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាជប៉ុន ព្រមទាំងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលប្រលងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ អាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្ត ៥០% ជាច្រើនរយកន្លែងផ្សេងទៀតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់ជំនាន់ និងអាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្ត ៤០% សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លីជាភាសាជប៉ុនផងដែរ។

Total: 745

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches