ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ខ្ញុំបាទឈ្មោះឡង់ រ៉ូយ៉ាល់សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅភាសាបរទេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
Quotes about Education
នាងខ្ញុំឈ្មោះឈី ស៊ាយ៉ី សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតូនីហ្វឺណាន់ដេស នៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជាសិស្សមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។
Quotes about Education
The activities of staff and students of The University of Cambodia providing information about the study program at Kampong Speu province on 24 May 2019.
Quotes about Education
Quotes about Education
សូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីសិក្សាភាសាអាល្លឺម៉ង់ វគ្គថ្មី!ចាប់បើកហើយ មានថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មី! 🗓ចូលរៀនថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។ សិក្សាជាមួយគ្រូ ដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំ។

Total: 1030

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches