កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
ទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់អតីតនិស្សិតដែលធ្លាប់បានទទួលអាហារូបករណ៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា!ថាតើគុណសម្បត្តិនៃការទទួលបាន អាហារូបករណ៍នេះធ្វើអោយជីវិតលោក នៅ ធិញ មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណា? សូមទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាហារូបករណ៍របស់ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចតទៅ!
The School of Foreign Languages (SFL) at The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of Korean language program to the public that we are now offering: 1. Intensive Korean Program for Academic Studies (IKP) 2. Korean Language Proficiency Test for Skill Workers (EPS-TOPIK) 3. Korean Language Conversations (KLC) 4. Korean Language Proficiency Test Preparation (TOPIK) Our new term starts on October 22th, 2018. Please come to take a placement test at your convenience. For further information, please contact us at 093 777 991, 069 521 111 and 093 495 539 Thank You!

(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី២) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី២ រវាងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា(CoST) ប្រកួតជាមួយ សាលាភាសាបរទេស(SFL) ស្ថិតក្នុងពូលB ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី១) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី២ រវាងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា(CoST) ប្រកួតជាមួយ សាលាភាសាបរទេស(SFL) ស្ថិតក្នុងពូលB ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី២) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី១ រវាង សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតូនីហ្វឺណាន់ដេស(TFSB) ប្រកួតជាមួយ មហាវិទ្យាល័យអប់រំ (CoE) ស្ថិតក្នុងពូលC ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។
(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី១) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី១ រវាង សាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតូនីហ្វឺណាន់ដេស(TFSB) ប្រកួតជាមួយ មហាវិទ្យាល័យអប់រំ (CoE) ស្ថិតក្នុងពូលC ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។
វគ្គជម្រុះក្នុងពូលC TFSB vs. CoE និង CoST vs. SFL ពូលB ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង៣ៈ៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហានេះតទៅ សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងផេក The University of Cambodia - UC សូមអរគុណ!
(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី២) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី២ រវាងមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍(CMC) ប្រកួតជាមួយ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ(TSS) ស្ថិតក្នុងពូលB ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

Total: 1078

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches