ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់បុរសសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២០១៩បានត្រឡប់មកវិញហើយក្នុងវគ្គជម្រុះក្នុងពូលក្រោយ ពីសំរាកអស់រយៈពេល២សប្តាហ៍.ជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩​ ខាងមុខនេះ។ ចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង៣ៈ៣០​នាទី


Our Activities
និស្សិត សឿន សីលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Ms. Som Huoy is now studying at SFL. She is glad to share her thoughts on E-learning offered by SFL
The University of Cambodia is pleased to announce that registration for Term 3
ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
SFL would like to share with you another video which is our student's original work
This is the E-Learning activity of our Master’s degree student in the College of Education, The University of Cambodia. She lives in Phnom Penh.
Miss Chen Seiv Eing is a level 6 student in IEP program at SFL
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)

Total: 1315

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches