ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
# Special Interview on 2nd trip to Cambodia's Prime Minister John Key (former New Algerian Salon London) (Part 1)
Introduction to Malaysian Constitution
Congratulations to UC students from the College of Media and Communications (CMC) for their excellent performance during the live SEATV concert program
Happy Labor Day: Wishing everyone the very best!
Closing Session of The Forum for Success II, 2017: Education, Skills, and Jobs
The Forum for Success II, 2017: Education, Skills and Jobs concludes this afternoon 28th April, 2017. The topic is How to Use Media and Communications to Build Your Own Successes
Phnom Penh, 28 April 2017: The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture held a prize-bestowing ceremony for the International High School Arts Festival 2017 at the Cambodian national level
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs this morning 28th April, 2017. This morning topic is IT, Me and the World. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!

Total: 1284

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches