ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
Phnom Penh 08 September 2017, CIMB ASEAN Stock Challenge 2017: Presentation by CIMB Bank and CSX (Cambodia Security Exchange). A challenge to students in terms of stock trading skills and knowledge which is national and regional in scope of participating universities.
សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសាធារណៈជន ដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្ស និស្សិត ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការប្រលង សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
On 21 and 22 August 2017, Nara Sokhema, an alumna and a faculty member of The University of Cambodia’s The Tony Fernandes School of Business, was invited to be one of the facilitators and speakers at the “Future Energy Forum” at the Expo 2017 in Astana,
"How to apply for the EU-Share Scholarship Program" by Ms. Tep Sopheavatey from the College Social Sciences of The University of Cambodia (Major: International Relations).
Phnom Penh, September 5, 2017 Undergraduate Midterm Centralized Examinations, Term 3, 2016-2017
Phnom Penh, on 25 August 2017: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia.
Phnom Penh, 26/08/17: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia (UC).
Phnom Penh, 25th August 2017, "Inauguration of The European Union Room".

Total: 1436

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches