ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
H.E. George Edgar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Head of the Delegation of the European Union to the Kingdom of Cambodia and Lecture on ''The EU and Cambodia''.
August 25, 2017, The University of Cambodia-UC welcomed Japanese students from Meisei University to visit and share their experiences with Cambodian students.
The University of Cambodia would like to congratulate Sob Sreytoch who is the winner of the 100% full Scholarship from The University of Cambodia through the Lucky Draw which took place on 16th August 2017.
Phnom Penh 19 August 2017, The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program.
On August 21, 2017, The University of Cambodia-UC met with representatives from The Silkroad Universities Network -SUN, Korea led by Mr. Joo Yong Kang, CEO and The University of Cambodia (UC)...
ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ រវាងក្រុម KHMER ISLAM FC VS UC FOOTBALL TEAM
“The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”

Total: 1436

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches