ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
Roundups of The University of Cambodia’s 16th Annual Graduation on 15 Jan 2021
សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់
ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 093 777 226 ឬ 096 47 07 307
សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០កន្លែង និង ៥០%ជាច្រើនកន្លែង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វគ្គសិក្សាទី២ (Term 2) ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Announcement on Term II, Academic Year 2020-2021 #UCCambodia #Term_II #UCambodia
The University of Cambodia is organizing a video-making competition for high school and university students with great prizes. Students are invited to create interesting, dynamic videos around one minute under three different topics. To apply, please complete an application form at the Office of Admissions, Information and Registration. For further information, please contact us at 069 521 111, 093 777 576 or 095 692 111. Thank you! #UCCambodia #VideoMakingCompetition #UCambodia
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៦ និងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ បណ្ឌិតកិត្តិយសឥស្សរជនរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Announcement​ on the Commencement of the 16th Annual Graduation Ceremony of The University of Cambodia. #UCCambodida #UC_Annual_Graduation #UCambodia
"The 5th Student Academic Leadership Conference- 2020" held today 22 December 2020. Since we are in a pandemic situation, it was conducted thru Webinar. The event/activity facilitated by the students of participating colleges/schools of UC.

Total: 1434

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches