ជួបគ្នានៅថ្ងៃ ពុធ ទី ៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩🎊 ជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីដែលរៀបចំដោយសភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “តន្រ្តីសប្បុរសធម៌ដើម្បីសិល្បៈ និងប្រពៃណីខ្មែរ” កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណា!!!!! 🤩🤩🤩 សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់នៅថ្ងៃកម្មវិធី


Our Activities
UC is very pleased to announce our new term of Japanese language program to the public that we are now offering: 1. Japanese As a Second Language (JSL) 2. Intensive Japanese program for Academic studies (IJA) 3. Bachelor’s degree and Associate’s Degree of Japanese Language Our new term is on June 08th, 2020. Please come to take a placement test at your convenience. For further information, please contact us at 093 777 991, 069 521 111 and 011 753 775.
UC is very pleased to announce our new term of Japanese language program to the public that we are now offering: 1. Japanese As a Second Language (JSL) 2. Intensive Japanese program for Academic studies (IJA) 3. Bachelor’s degree and Associate’s Degree of Japanese Language Our new term is on June 08th, 2020. Please come to take a placement test at your convenience. For further information, please contact us at 093 777 991, 069 521 111 and 011 753 775.
New term for Korean language programs through E-learning at the School of Foreign Languages (SFL) at the University of Cambodia (UC) is now available. For further information, please contact us at 093 49 55 39, 093 777 991 or 093 777 576. Thank you.
We are very pleased to share with you a video clip made by our student, Sokthyda LENG who is now studying English online with the School of Foreign Languages
សូមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជា
UC and SEATV are closely collaborating to provide many studios for recording video clips for e-learning programs.
How to study Information Technology and Computer Science online at the College of Science and Technology at The University of Cambodia!
Happy Khmer New Year Celebration 2020 -Year of the Rat. “Wishing you and your family much happiness, prosperity and success!”

Total: 1313

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches