ផ្សាយផ្ទាល់៖ពីការប្រកាស់លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។


Our Activities
វេទិកាអាហារូបករណ៍ - Scholarship Forum ១៥ ០២ ២០២០ ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍
សកម្មភាពនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិង គមនាគមន៍រៀនថតរូបបែប"Long Exposure" នៅយប់ថ្ងៃទី៨កុម្ភៈ២០២០។
ផ្សាយផ្ទាល់ ៖ វេទិកាអាហារូបករណ៍ - Scholarship Forum ០៨ ០២ ២០២០ ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។
និស្សិតមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការកាត់បន្ថយព័ត៌មានមិនពិត ដែលដឹកនាំដោយលោក សាស្រ្តាចារ្យ មឿនឈានណារិទ្ធ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ កុម្ភៈ ២០២០ រៀបចំដោយ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា។
Phnom Penh on 07 February, 2020, The School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC) warmly welcomed KOICA volunteers who will work for one year on core projects of Korean language training, culture and art exchange, and community service at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia.
សកម្មភាពនិស្សិត ប្រឡងអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត។ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ការប្រឡងបឋមការពារនិកេ្ខបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត បេក្ខជនបណ្ឌិត សៅ ច័ន្ទតុលា ប្រធានបទ៖ លំហូរដោយសេរីនៃពលករជំនាញក្នុង សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ជាន់ទី ១០ បន្ទប់ MYANMAR
ពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី១៤ ឆ្នាំ២០២០ ។

Total: 1260

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches