ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង (K-Track) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
សកម្មភាពសម្អាតសួនច្បារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រចាំសប្តាហ៍នៃសមាជិកក្លិប The UC Horticulture Club (UCHC).
Phnom Penh, June 13, 2017. "The Internship Roadshow Presentation" of CIMB Bank to The University of Cambodia in collaboration with The Tony Fernandes School of Business.
សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន Term 3 នៅថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា (កក្កដា - តុលា ២០១៧) ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
On June 08, 2017, How to Keep Students Highly Motivated in Learning
The students of The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia presented an episode of The Mystery of Allegra for their group project.
The University of Cambodia in collaboration with The Tony Fernandes School of Business brings you The Journey of Success Series #1 with the Special Guest Speaker Mr. Chang Bunleang, the CEO of Brown Coffee and Bakery, sharing his experiences as one of the best young entrepreneurs in Cambodia. “BE the BEST that YOU can BE”
On June 09, 2017, The University of Cambodia met with representatives from the Awards for Training and Higher Education and the City Metropolitan College of Singapore to discuss ways of future collaboration.
ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានសហការជាមួយ ទីសា្នក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមមូលដ្ឋាន" ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។

Total: 1315

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches