វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Francis K. T. MOK for Joint Pantership Public Lecture “ Academic Writing and Publication” 3th February 2018
ថ្ងៃសុក្រ​ ២រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាកម្ពុជា ។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍
The Distinguished Lecture from Dr. Ishmael Noko, the awarding of the UC Professorship in Peace Studies, and the signing of the MOU.
The TFSB Women's Football Cup II evening 28-January-2018.
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិត​ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា អាណត្តិទី១២ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
The Inauguration of the Japan Room and Ambassador Lecture Series on “The 65 Years of Cambodia-Japan Diplomatic Relations” at 2:30PM
សកម្មភាពរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ សម្ធិផលនៃសហប្រត្តិបត្តិការណ៍ Mekong-Lancang និងទស្សនាក្នុង វិមានសន្តិភាព នារសៀល ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨៕

Total: 1742

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches