សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងចាប់ ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាទី១ សម្រាប់ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។


Our Activities
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
ប្រឡងនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៥ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧
The Scholarship Forum “How to successfully apply for scholarships in the U.S.”
SEATV Auditorium, 20 April 2017.
April 12, 2017: Representing H.E. Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, and Lok Chum Teav, the Vice President for Academic Affairs, Dr. Y Ratana, led a team of students, faculty, staff, UC Cambodian Red Cross Youth, and UC Student Senate members to Khmer-Soviet Friendship Hospital in order to bring financial support to Ms. Kruy Soklim, a UC student who got into an accident.
School of Graduate Studies – What We Do!
ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ (UC) របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ ខេមរា (KR FC)

Total: 1477

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches