ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពសួនច្បារ បណ្ណាល័យ ទីធ្លាចំណត និងសកម្មភាពនិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀន របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។


Our Activities
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
អបអរសាទរ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ Happy International Labor Day
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
អបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល Royal Ploughing Ceremony ថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCJapaneseProgram #SFL #UCambodia
#UCCambodia #CoST #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches