ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពសួនច្បារ បណ្ណាល័យ ទីធ្លាចំណត និងសកម្មភាពនិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀន របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។


Our Activities
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង
អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ២០២០ចំនួន៥០០កន្លែងសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
វគ្គសិក្សាថ្មីភាសាកូរ៉េតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅសាលា ភាសាបរទេសបានមកដល់ហើយ
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
និស្សិត សឿន សីលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Ms. Som Huoy is now studying at SFL. She is glad to share her thoughts on E-learning offered by SFL

Total: 1321

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches