(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី២) Scholarship Forum [EPS02]


Our Activities
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ <​ច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម>​ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (វគ្គ1)
សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្លីស្តីអំពី «ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណជ័យលាភីដល់និស្សិតទទួលអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧» ដែលប្រារព្ធឡើងនៅម៉ោង ៣:00រសៀល ថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម្សិលមិញនេះ។
Cambodia Economic Update: October 2017 Cambodia Climbing Up the Manufacturing Value Chain By the World Bank Cambodia, presented by Mr. Ly Sodeth, Senior Economist
Scholarship Awarding Ceremony for the SAMDECH TECHO HUN SEN’S Vision 500 Scholarships-2017 December 7th, 2017 at the SEATV Auditorium
Photos Album of the Scholarship Awarding for the SAMDECH TECHO HUN SEN’S Vision 500 Scholarships-2017 December 7th, 2017 at the SEATV Auditorium
Photos Album of the Scholarship Awarding for the SAMDECH TECHO HUN SEN’S Vision 500 Scholarships-2017 December 7th, 2017 at the SEATV Auditorium (Video)
For the upcoming holidays, both Christmas and the International New Year, The University of Cambodia (UC) wishes everyone (including all UC members) much happiness, success and the best of the holiday season and the New Year. This year, UC has displayed a Christmas tree with lights in front of the UC Main Building
The latest in our inspirational UC Distinguished Alumni series, Limheang Heng.

Total: 1536

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches