(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum[EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
សកម្មភាពនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី៩ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សដែលទើប តែជាប់បាក់ឌុបបានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាស្ដីពី«អាស៊ីជំរុញការប្រើប្រាស់ សុខភាពឌិជិថល-ករណីសិក្សានិងបុរេនិម្មិត» សហការរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនអាយម៉ាឌ្រីក្ស កាលពីឆ្នាំ២០១៧។
កម្រងរូបភាពនៃកិច្ចស្វាគមន៍និស្សិតជប៉ុនមក ពីសាកលវិទ្យាល័យមេស្សីដែលបានមកទស្សនកិច្ច សិក្សាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
7 Feb 2021: Debate on the topic "The main effects of domestic violence.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ សន្ដិភាព៥០០កន្លែងដែលនឹងត្រូវទទួលបានការសិក្សា ឥតបង់ថ្លៃមួយចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ។
រំលឹកសកម្មភាពប្រកួតបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា របស់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅលើតារាងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។
កម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យម សិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិលើកទី២១ត្រូវបានរៀបចំឡើង កាលពីថ្ងៃទី៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនៅទីក្រុង តូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ សន្ដិភាព៥០០កន្លែងដែលនឹងត្រូវទទួលបាន ការសិក្សាឥតបង់ថ្លៃ មួយចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ។ ថ្ងៃទី០៦ខែកុម្ភ:ឆ្នាំ២០២១:សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានបន្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ជាអត្ថ ប្រយោជន៍ដល់សិស្ស-និស្សិតទាំង អស់។
កម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យម សិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិលើកទី២១ត្រូវបានរៀបចំឡើង កាលពីថ្ងៃទី៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនៅទីក្រុង តូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ សន្ដិភាព៥០០កន្លែងដែលនឹងត្រូវទទួលបាន ការសិក្សាឥតបង់ថ្លៃ មួយចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ។

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches