ជំនាញជីវិត ៖ “ការតាំងពិព័រណ៍ សិល្បៈច្នៃប្រឌិត” នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
In 2017, The University of Cambodia was notified that Eduniversal ranked three Master’s degree programs of The University of Cambodia (Master’s in International Law, Master’s in Information Technology and Master’s in Public Administration) among the top programs in East Asia.
Pleased to announce our new term of Japanese language program to the public that we are now offering: 1. Japanese As a Second Language (JSL) 2. Intensive Japanese program for Academic studies (IJA) 3. Japanese Language Proficiency Test (JLPT) 4. Japanese Language for Business (JLB) Our new terms are open every 2 months. Please come to take a placement test at your convenience
កម្មវិធីប្រកួតរាំបទ«ចូកមួយ!» វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ លើឆាកប្រគុំតន្ត្រីហ្គេតប៊ី នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួម ពីសំណាក់តារាចម្រៀងល្បីគឺលោក នីកូ និង កញ្ញា ពេជ្រ សូលីកា ផងដែរ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។
On 22 March 2018, GFX Investment Co., Ltd. held a workshop at UC entitled "Job Opportunities Information Dissemination."
309 students graduated from the Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia at the 18th CES Graduation Ceremony presided over by H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees, and President of The University of Cambodia on August 26, 2017.
Learning to feature agriculture news by CMC students, “Radish Plant” in Kong Pisey district, Kampong Speu province.
90 students graduated from the Foundation Year Program, Promotion 14, Term II Academic Year 2015-2016, at The University of Cambodia at the 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on August 19, 2017.
The University of Cambodia Students who successfully completed the UC weekend workshop on How to Write Quality Research Papers.

Total: 534