ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ការបោះឆ្នោតសភានិស្សិតអាណត្តិទី១១ : សូមអបអរសាទរដល់ លោកប្រាក់ សុភារ៉ា ដែលបានជាប់ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាអាណត្តិទី១១ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧! សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការនៃ ការបោះឆ្នោតមួយនេះ...
វីដេអូស្ដីពី ពិធីជួបជុំសហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
Sharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of Law
Sharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of Law
Welcome Message from outstanding UC Students, College of Law
វីដេអូស្ដីពី ការផលិត Logo របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) និងការតម្លើងរួចជាស្ថាពរ ។
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង “សភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា - UC Student Senate (UCSS)” អាណត្តិទី១១ ឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) និងសាកលវិទ្យាល័យ ជនជាតិក្វាងស៊ី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការសហការគ្នាបន្ថែមទៀត ជាពិសេសស្ថាប័នទាំងពីរចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយមាននិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ ជនជាតិក្វាងស៊ី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជារយៈពេល ១០ ខែដែលមានកម្មវិធីសិក្សាជាប្រព័ន្ធក្រេឌីត។

Total: 1285

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches