ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់បេក្ខបណ្ឌិត ជំនាន់ទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់បេក្ខបណ្ឌិត ជំនាន់ទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ស្ថាបនិក និងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
Quotes about Education
ខ្ញុំបាទឈ្មោះកែវ លីថា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាភាសាបរទេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា

រំលឹកឡើងវិញ៖កម្រងទស្សនីយភាពល្ខោនអប់រំ ជ័យលេខ១ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះផាត រីដា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតូនីហ្វឺណាន់ដេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា
Quotes about Education
Quotes about Education

Total: 1035

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches