ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ថ្មី ពៅផានាថ សព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​កងសុខណៃសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The new UC Catalogs (both graduate and undergraduate) are ready and available in the UC Bookstore, 11th floor, UC Main Campus.
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ឡូ គឹមស្រេង សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The footage of the Meet and Greet with Mr. Saad Khan discussing business leadership on 15 June 2019.
សូមថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្ដម មុនីនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងសុភមង្គល
The University of Cambodia welcomes all students of IEP and ESL programs and of other language programs back for the first day of classes for Term 4, Academic Year 2018-2019 on June 17, 2019.
The University of Cambodia welcomes all students of IEP and ESL programs and of other language programs back for the first day of classes for Term 4, Academic Year 2018-2019 on June 17, 2019

Total: 1078

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches