ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ពិធីផ្សព្វផ្សាយវេទិកាពិភាក្សាយុវវ័យស្ដីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការសុំទានតាមដងផ្លូវ ថ្ងៃចន្ទ ១០កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាន់ទី៥ ដោយមានការសហការឧបត្ថម្ភពី៖ អង្គការ World Vision អង្គការ Friends International និងអង្គការមិត្តសំឡាញ់កម្ពុជា
The University of Cambodia held an Honorary Doctoral Degree Ceremony for H.E. Dr. S.C. Jamir, The Governor of Odisha on 25 September 2017 at the SEATV Auditorium.
On 25 September 2017, The University of Cambodia, In collaboration with IMEDRIX Inc., hosted a workshop on “Asia Drives Digital Health- A Case Study and Prognosis" and inaugurated the Unigen Corporation Hall presided by Mr. Paul W. Heng, Manufacturing Mentor of IMEDRIX INC,, and His Excellency Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and the President of The University of Cambodia.
(Live-Part II:) 315 students graduated from the Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia at the 19th CES Graduation Ceremony presided over by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs a representative of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees, and President of The University of Cambodia on March 23, 2018.
(Live-Part I:) 315 students graduated from the Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia at the 19th CES Graduation Ceremony presided over by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs a representative of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees, and President of The University of Cambodia on March 23, 2018.
The First Consultation Forum on Higher Education Studies and Scholarship Opportunities hosted by The University of Cambodia presided over by H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees, and President of The University of Cambodia on September 15, 2017.
315 students graduated from the Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia at the 19th CES Graduation Ceremony presided over by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs a representative of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees, and President of The University of Cambodia on March 23, 2018.
Master’s in International Law, Master’s in Information Technology and Master’s in Public Administration among the top programs in East Asia.

Total: 1134

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches