ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
19 November 2018: The Inauguration of The United Nations Green Youth Programme​ Room on the 10th floor at The University of Cambodia
The Planting Ceremony of the Romduol Tree, H.E. Pauline Tamesis​ ,​The United Nations ​Resident Coordinator to The Kingdom of Cambodia. 19 November 2018
(Live): The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Pauline Tamesis, The United Nations Resident Coordinator to The Kingdom of Cambodia, for her distinguished lecture on “ How to Change the World , It’s easier than you think’’ 19th November 2018
(LIVE) The Planting Ceremony of the Romduol Tree, H.E. Pauline Tamesis​ ,​The United Nations ​Resident Coordinator to The Kingdom of Cambodia. 19 November 2018
Live: The United Nations Lecture Series, Tree Planting and Launching The United Nations Green Youth Programme at 14.30 pm
ថ្ងៃសុក្រ ៩កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ។ សូមអោយនិស្សិតទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ គ្រប់ៗគ្នា។
November 15, 2018 The University of Cambodia-UC led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs met and signed a Memorandum of Understanding-MoU with the Myung In Gloval-MIG, the Korean Company, led by CEO Mr. CHANG Woong Choi at the Meeting Room of The University of Cambodia.
A study tour of students from The College of Media and Communications (CMC) of The University of Cambodia to learn how to do news reporting and interview in the communities in Svay Rieng Province.

Total: 848