កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
សាលាភាសាបរទេស បើកវគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េ ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។
Social Entrepreneurships: The Cycle of Volunteerism Entrepreneur and Environment 04-September-2018
តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិដែលទទួលបានពីការប្រឡងជាប់ អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានិងបន្តប្រឡងជាប់ អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ? #ពី យ៉ាន សួស្តី (សាស្រ្តាចារ្យពត៍មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា)
មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ បរិញ្ញាបត្រ សិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន បរិញ្ញាបត្រ គមនាគមន៍រូបភាព បរិញ្ញាបត្រ ការសិក្សាអំពីគមនាគមន៍ បរិញ្ញាបត្រ សារព័ត៌មាន វគ្គសិក្សាថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 -ផ្ដល់ជូន អាហារូបករណ៍ 100 កន្លែង គ្រប់ឆ្នាំសិក្សា -អាហារូបករណ៍ 100% ចំពោះសិស្ស និស្សិតទូទៅ -ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅ -ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 2 តុលា -ប្រលងចូលរៀននៅថ្ងៃទី 5 តុលា -ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី13 តុលា
The ASEAN Ambassador Series: “Foreign Policy of Brunei Darussalam” by H.E. Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Brunei Darussalam to the Kingdom of Cambodia at the Cambodia Hall on the 10th floor at The University of Cambodia.
Special Program official Inauguration of Brunei Room at The University of Cambodia 10th Floor, The UC Building Date: 27th August 2018.
ពិធីដាំដើមរំដួល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កាស្មឺហាន ប៉េនហ្គីរ៉ាន តាហឺ ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
(LIVE) Special Program official Inauguration of Brunei Room at The University of Cambodia 10th Floor, The UC Building Date: 27th August 2018.

Total: 1110

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches