កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
UC student Nhek Sreyleak directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
UC student Nhek Sreyleak directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
UC student Ieng Sovannareach directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
អបអរសាទរចំពោះនិស្សិត សេង សុភា ដែលបានទទួលជ័យជំនះក្នុងកម្មវិធី "យុវសិល្បករពេជ្រកំពុងច្នៃ-អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ ២០១៧" ផ្នែកចំរៀង កាលពីរសៀលថ្ងៃ ៩ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញនេះ៕
UC student Keo Marady Eden directed this video, which won first prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
UC student Sao Sokeng directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
UC student Sao Sokeng directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
On February 08th, 2018, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from University of Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, which was led by Ms. Diah Ayu Permatasari, Vice Rector for Cooperation, IT and Research, University of Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. Both parties discussed possibilities about future collaboration.

Total: 827

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches