ថ្ងៃអង្គារ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នំ២០១៨ សហព័ន្ធនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និង ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហម ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា) បានរៀបចំកម្មវិធី “Happy Day” នៅជាន់ទី១១របស់សាកលវិទ្យាល័យ ដែលមានកម្មវិធីសប្បាយៗ និង ទទួលបានកាដូជាច្រើនផងដែរ។


Our Activities
Part 1: The School of Undergraduate Studies (SUS) is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong. Do not miss the chance. 5th February 2018
The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Francis K. T. MOK for Joint Pantership Public Lecture “ Academic Writing and Publication” 3th February 2018
The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Francis K. T. MOK for Joint Pantership Public Lecture “ Academic Writing and Publication” 3th February 2018
ថ្ងៃសុក្រ​ ២រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាកម្ពុជា ។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍
The Distinguished Lecture from Dr. Ishmael Noko, the awarding of the UC Professorship in Peace Studies, and the signing of the MOU.
The TFSB Women's Football Cup II evening 28-January-2018.
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិត​ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា អាណត្តិទី១២ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

Total: 848