សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េ ចូលរៀននៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2018 ខាងមុខនេះ។


សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េ ចូលរៀននៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2018 ខាងមុខនេះ។
កម្មវិធីសិក្សារួមមាន៖
1. កម្មវិធីសិក្សាភាសាកូរ៉េមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងសម្រាប់បន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា (IKP)
2. កម្មវិធីសិក្សាវិញ្ញាសាពិសេសត្រៀមប្រលងទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ (EPS-TOPIK)
3. កម្មវិធីសិក្សាសន្ទនាភាសាកូរ៉េ (KLC)
4. កម្មវិធីសិក្សាត្រៀមប្រលងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ (TOPIK)
ទទួលធ្វើតេស្តនិងចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ 093 777 991 / 096 521 111 និង 011 753 775.
សូមអរគុណ!

Our Activities
Press Conference on The Official Launch of the School of Creative Arts and the School of Foreign Languages, The University of Cambodia May 25, 2018
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E Myint Soe Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Cambodia for his distinguished lecture on “Myanmar Culture“ 23 May 2018 (include video)
23 May 2018: The Inauguration of the Myanmar Room on the 10th floor at The University of Cambodia
UC Faculty Members, Staff Members and Students help disseminate information about UC at Takeo province and Chea Sim Takeo High School on 22nd May 2018.
Welcomes The 22nd Graduation Ceremony for The Foundation Year Program On May 19, 2018 The University of Cambodia 182 Photos (include video)
Public Lecture on “Korean Peninsula: Current Updates” 19 May 2018 (include video)
On May 16th, 2018, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from the Cambodian-German Cultural Association, which was led by Mr. Wolfgan Asen, Director of the Language Department. Both parties discussed a Memorandum of Understanding on assisting UC to open a German Department that offers a Bachelor’s of German as a Foreign Language at The University of Cambodia.
Phnom Penh, May 16th, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from Suzhou Institute of Trade & Commerce, China, which was led by Mr. Zhao Chixuan, President of Suzhou Institute of Trade & Commerce. Both parties discussed possibilities about future collaboration.

Total: 592