សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
The University of Cambodia law faculty organized interactive education courses on "Rights of Individuals Accused by Procedural Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia and International Human Rights Law" on February 4, 2017.
Faculty members and the UCSS 11th mandate of The University of Cambodia offered gifts to the monks at Tamao Mountain Pagoda on Meak Bochea.
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ឃឹម រ៉ានី អនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការដុតធូប បន់ស្រន់សុំសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើន ឆ្នាំថ្មីនេះ សូមឲ្យហេង!ហេង!ទាំងអស់គ្នា! ។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ឃឹម រ៉ានី អនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការដុតធូប បន់ស្រន់សុំសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើន ឆ្នាំថ្មីនេះ សូមឲ្យហេង!ហេង!ទាំងអស់គ្នា! ។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីសែនចូលឆ្នាំចិន ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងលោកជំទាវ ឃឹម រ៉ានី អនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការដុតធូប បន់ស្រន់សុំសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើន ឆ្នាំថ្មីនេះ សូមឲ្យហេង!ហេង!ទាំងអស់គ្នា! ។
កិច្ចសម្ភាសន៍ និស្សិតខ្មែរ និងនិស្សិតបរទេស ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នាឱកាសពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានលើកទី២០ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
UC student Soeurn Lakhena directed this video, which won third prize in the UC Video Competition under the category “Why I love UC.
UC student Cheng Vanthan directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “Why I love UC.”

Total: 1271

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches