សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
The 24th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on August 1, 2019
(LIVE) The 24th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on August 1, 2019
ត្រៀមរួចជាស្រេច និងស្វាគមន៍ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន លើកទី២៤ នៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅវេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល។
វគ្គសិក្សាថ្មី! ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង 🗓ចូលរៀនថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។
បទសម្ភាសពី ជីវិតអ្នកលក់នំលំអងចេកចិញ្ចឹមចៅ ផលិតដោយនិស្សិតឆ្នាំទី៤៖ ឡេង ភារៈ , ជួប ស្រីរ័ត្ន, គឹម ច័ន្ទលាភ បង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យ៖ ទូច យិនមុនី
បើកវគ្គសិក្សាថ្មី! ថ្នាក់ភាសាចិនពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង 🗓ចូលរៀនថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ
នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរៀបចំការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី២១ វគ្គទី២ ឆ្នំាសិក្សា ២០១៨-២០១៩។
Pre-graduation photography of students of the College of Media and Communications, Batch 1, 2019.

Total: 1106

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches