សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
សូមស្វាគមន៍ បណ្ឌិត H.E.Dato Dr. Zulkarnain Hanafi អតីតរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាល នៃប្រទេស ប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ក្នុងឱកាសនៃការធ្វើបាឋកថាសាធារណៈ ស្តីពី”មេរៀនស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ដំណើរពិចារណារផ្ទាល់ខ្លួន”
In the front of the campus, The University of Cambodia has a large Christmas tree on display, plus many festive lights to celebrate the season
សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។
ឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ💯 សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(BA) ចំនួន250 កន្លែង និងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ចំនួន250កន្លែង (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(MA) ចំនួន150កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត(PhD) ចំនួន 100កន្លែង) ជូនដល់និស្សិត សម្រាប់សិក្សាវគ្គទី២នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។
The 1st Evening Session of the 4th Student Academic Leadership Conference.
ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជំរុញឲ្យនិស្សិតរៀនបទពិសោធន៏ថ្មី ពីក្រៅថ្នាក់ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៏ ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះ ២៨ ១១ ២០១៩)
The 4th Student Academic Leadership Conference in the afternoon session by The College of Media and Communications and School of Creative Arts
The 1st Afternoon Session of the 4th Student Academic Leadership Conference.

Total: 1238

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches