តើអ្នកណាខ្លះចង់ក្លាយជាសហគ្រិន? សូមចាប់យកឱកាសមួយនេះ ដោយចូលរួមស្តាប់ការធ្វើបទបង្ហាញទាំងអស់គ្នា!


Our Activities
On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “Business Leadership” workshop, which will be held on Saturday, June 22, 2019 from 2:00 PM to 5:00 PM.
UC Men't Football CUP 2019- SCA vs SFL
UC sport Tournament 2019
UC Men't Football CUP 2019- TSS vs COSS
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) កម្មវិធី German Day (Deutsch Mobil) ដែលរៀបចំដោយសាលាភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។
សាលាភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសិស្ស-និស្សិត និងសាធារណជន ទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា៖សាលាភាសាបរទេស បើកវគ្គសិក្សាថ្មី ដែលនឹងចូលរៀន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។
ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់បុរស សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២០១៩
នាងខ្ញុំឈ្មោះថាស្រីដែនសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Total: 1036

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches