ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀត បន្ថែមលើអាហារូបករណ៍១០០% ៥០០ កន្លែង ផងដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បីកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុត សូមសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនទាំងអស់ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យចូលរៀន ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។ មកមុនបានមុន!!! ព្រោះចំនួនមានកំណត់។

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិការអាហារូករណ៍ ស្តីអំពី “ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងឱកាសទទួលបាន អាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចូលរួមដោយសេរី!សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀតសិស្សនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។
សកម្មភាពក្រុមការងារ ទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។Maersk (Cambodia) - a Supply Chain and Logistics Company held the Information Session about their LEAD Program 2019លោក Yusaku Hirayama និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu ប្រទេសជប៉ុន