«សាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងនិងជំនាញដល់មនុស្សគ្រប់រូប»
#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិងឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ
#កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា!
រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ លោក គង់ រ៉ាវីន (Kong Ravin) ជានិស្សិត និងជាបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែល បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិង ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំEducation can't make us the greatest individual in the world, but education will lead us to the most valuable individual and become the most important resource of society As a Cambodian University student with pictures, I am very proud and confident in the strong and better education system of Cambodia who is trying to create every student into the future. កម្មវិធី៖ វេទិកា “ អរគុណសន្តិភាព (Gratitude-For-Peace Forum)" ចាប់ផ្ដើមផ្សាយពីថ្ងៃទី២៣ តុលា ឆ្នាំ២០២១ តទៅហើយ!!! ក្នុងគោលបំណង៖ ដើម្បីបណ្តុះគំនិតស្នេហាសន្តិភាព ដល់ប្រជាជនខ្មែរអោយយល់ដឹងពីតំលៃពិតនៃសន្តិភាព និងដើម្បីចូលរួមការពារ និងថែរក្សាសន្តិភាព ដែលបានមកដោយលំបាកនេះ ឲ្យបាននៅឋិតថេរគង់វង់ជារៀងរហូត សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់។ (សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង១០:០០ដល់១១:០០ព្រឹក) នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើហ្វេសប៊ុកផេក The SEATV Network និង The University of Cambodia-UC ផងដែរ #The_SEATV_Network #ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ #វេទិកាអរគុណសន្ដិភាព #Gratitude_For_Peace_Forum #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia
អរគុណប្អូនស្រី ជួន សុខាយ ដែលបានផ្ញើជាសំលេងយ៉ាងពិរោះ មកកាន់ក្រុមការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងសំលេង៖ Ms. Sokhay Choun UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia"ចំណេះដឹងគឺជាដើមទុននៃជីវិត អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍​ រយៈពេល៤ឆ្នាំពេញ និងផ្ដល់ឳកាសការងារដល់រូបខ្ញុំ" #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. Thoeurn Sothea UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia"ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ក៏បានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំផងដែរក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់រូបខ្ញុំ" #អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលធ្វើអោយក្តីស្រមៃខ្ញុំក្លាយជាការពិត! #សាកលវិទ្យាល័កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំ! #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. UT SAMRACH UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia