👉រួសរាន់ឡើង!!!!
ចុះឈ្មោះឥលូវនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់៧០% ពេញមួយចប់កម្មវិធីសិក្សា
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ៖
☎️០៦៩ ៦៥៩ ៦០៩ / ០៧០ ៣៥១ ៧៣៨ (តេឡេក្រាម)។ សូមអរគុណ!
Event Gallery & Videos View All >
Welcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Morning Session) Study with Confidence at The University of CambodiaWelcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Morning Session) Study with Confidence at The University of CambodiaSSLDC is happy to announce the launch of 'UC Speaking Competition' exclusively for UC students. Timeline: • Orientation: July 30, 2024 • Video submission deadline: August 9, 2024 • Results announcement: August 16, 2024 • Final competition (in-person): September 6, 2024
On July 06th, 2024, The University of Cambodia (UC) held a full-day mock doctoral dissertation defense for a PhD candidates in Public Administration:On July 06th, 2024, the University of Cambodia (UC) held a full-day mock doctoral dissertation defense for a PhD candidates in Business Administration:ក្រុងសៀមរាប ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ២កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤