សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
"Indian Corner Established” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 2, March 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
http://uc.edu.kh/.../Working%20and%20Studying%20at%20the...) UC Research and Publications in 2017: This article is from UC Working Paper Series (Volume 1, Issue 1, December 2017), pp. 21-42. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh/5359/">"Working and Studying at the Same Time" by Bun Chantrea, Hok Chansophy, and Hout Chantyta, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 👉(Read more --> http://uc.edu.kh/.../Working%20and%20Studying%20at%20the...) UC Research and Publications in 2017: This article is from UC Working Paper Series (Volume 1, Issue 1, December 2017), pp. 21-42. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
"Students Should Fight IT Dangers” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 2, March 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoSS #UCambodia #UCPhnomPenh
គន្ធ ស្រីនីន ជានិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្នែកសិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន។ នៅថ្ងៃអនាគត ស្រីនីន ចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកដឹកនាំរឿងមួយរូប ព្រោះកាលពីនៅកុមារភាព ស្រីនីន ចូលចិត្តការតែងនិពន្ធ អានសៀវភៅ អានប្រលោមលោក និងសរសេរ។ ក្ដីស្រមៃរបស់នាងគឺចង់សរសេរសាច់រឿងមួយពោលពេញដោយភាពទាក់ទាញ និងរស់រវើក បង្កើតអ្វីដែលថ្មី ប្លែក ហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។ #The University of Cambodia #The College of Media and Communication
"Law Students Test Client Counseling Skills in National Competition” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 2, March 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
http://uc.edu.kh/.../5.%20Students%20perceptions%20on...) UC Research and Publications in 2017: This article is from UC Occasional Paper Series (Volume 1, Issue 1, March 2017), pp. 19-39. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh/5353/">"Students’ Perceptions on Cambodia-China Relations toward the South China Sea Conflict" by Sophal In, Matta Kong, Panha Pich, and Rortha Chum, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 👉(Read more --> http://uc.edu.kh/.../5.%20Students%20perceptions%20on...) UC Research and Publications in 2017: This article is from UC Occasional Paper Series (Volume 1, Issue 1, March 2017), pp. 19-39. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches