>>សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់ សិស្សានុ- សិស្ស និងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ ចំនួន ៥០០ កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ (Term I) ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១។ អាហារូប-ករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធិនាមថា “ អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២០ ” ជូនដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែលចង់បន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

>>សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមប្រកាសថាសាកលវិទ្យាល័យនឹងចាប់ផ្តើមបើក កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក ឬ កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning Programs) ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។

Upcoming Events

University Chancellor

Profile | Message | Speeches

University President

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
The University of Cambodia will launch e-learning through Google Classroom starting April 1, 2020សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ ចំនួន ៥០០ កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ (Term I) ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររង វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ -២០២០។ សម័យប្រឡង: ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
Prize-Bestowing Ceremony for International High School Arts Festival 2020 At the Cambodian National Level Co-organized by The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture. March 7, 2020Phnom Penh, March 6th , 2020,The University of Cambodia (UC) held the 100% (Full-tuition) Scholarship Agreement Orientation (Evening Session)Phnom Penh, March 6th , 2020,The University of Cambodia (UC) held the 100% (Full-tuition) Scholarship Agreement Orientation (Afternoon Session)