កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស្រេង ម៉ាប់ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាUC Men't Football CUP 2019- SCA vs SFLUC sport Tournament 2019
UC Men't Football CUP 2019- TSS vs COSSពិធីប្រកាសលទ្ធផល និងជូនរង្វាន់ជ័យលាភីមហោស្រពសិល្បៈគំនូរ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សា លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។(ផ្សាយផ្ទាល់៖) កម្មវិធី German Day (Deutsch Mobil) ដែលរៀបចំដោយសាលាភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។