👉ជ្រើសរើសមុខជំនាញ «សិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន» ក្នុងមហាវិទ្យាល័យព័ត៌ និងគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 👉អ្នកនឹងទទួលបានឱកាសការងារដូចជា៖ 🧑‍ផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ 🧑‍បុគ្គលិកផ្នែកផលិតព័ត៌មាន 🧑‍នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម 🧑‍អ្នកកាត់តរូបភាព និងវីដេអូ 🧑‍អ្នកយកព័ត៌មាន 🧑‍អ្នករចនាក្រាហ្វិក 🧑‍អ្នកផ្សាយព័ត៌មាន 🧑‍ផលិតករផ្នែកគេហទំព័រ ​ 🧑‍ផលិតករភាពយន្ត-វីដេអូរឿង និងឯកសារ 🧑‍អ្នកថតរូប និងវីដេអូ 👉សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក៏មានការផ្តល់អាហារូបករណ៍ (៥០%) ដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរ។ 👉ដូច្នេះសូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ!​ទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ! ✍️វគ្គសិក្សាទី៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ៖ 📞០១៥ ៩៩៦ ០៩៩/ ០៦០ ៣៣៣៣ ៤៦/ ០៩៥ ៦៩២ ១១១

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
A look at back some photos from when the students of The University of Cambodia played traditional games to celebrate the Khmer New Year on 3 April 2019.A look at back some photos from the study visit of 16 students from John Givonetti Giving (JGG) in Pursat Province to The University of Cambodia on 2 May 2019.A look at back some photos from the Charity Concert under the theme: "Charity Concert for Khmer Arts and Traditions," which was organized by The University of Cambodia Student Senate to Celebrate Khmer New Year on 3 April 2019.
A look at back some photos from when the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC) hosted a sharing session on "4 Simple Ways to Improve English Writing Skills" by Mr. Kimkong Heng, PhD Researcher at the University of Queensland (Australia) on 2 April 2019.A look at back some photo from the Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia hosted a Distinguished Public Lecture on the “Challenges and Possible Solution” by Ambassador Rajiv Bhatia, Distinguished Fellow, Gateway House. On 15 March, 2019A look back at some photos from when the ARISE Agency team led the 25 Miss Universe candidates to The University of Cambodia on 13 March 2019. We'd like to thank them for their efforts to help make this program a complete success.