កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ១រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានស្វាគមន៍ការអញ្ជើញនិងវត្តមានរបស់ ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហ៊ែល ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអនុប្រធាន ប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។Here are the last set of pictures of UC students, faculty members and staffs participating on pajamas day of UC spirit week!9 May 2022: Today is the beginning of the “UC spirit week.” We are pleased to see that the UCSS is putting together a number of projects for this year: some are fun and entertaining; others are serious and educating! Still, other projects are dedicated to supporting the broader community of UC and beyond.
On 3 May 2022, the team of advisors of The University of Cambodia (UC) met with a team of new leadership of the UC Student Senate ( UCSS) which was just recently elected by the study body of the university. The team of advisors was led by H.E. Samraing Kamsan, Member of the Board of Trustees and Senior Advisor to the President of The University of Cambodia. The new UCSS leadership was led by Mr. Kao Kim Panya, the newly elected president of UCSS. The meeting discussed, among other things, a new work plan, a list of proposed projects to be approved and supported by UC, a working modality as well as the desire of UC to see UCSS being fully activated after more than years of slow down because of the COVID-19 pandemic. UC wishes the new team of UCSS leadership a great success in carrying out its role and responsibility, its operations and activities, and its programs and projects.On 30 April 2022: The University of Cambodia (UC) organized a three-hour seminar on the “Ideal of Internship: How to Transform Yourself and to Seize All Learning Opportunities.” The main speaker at the seminar was Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, who took the opportunity to share his lifetime experiences and to give much inspiration to all participants, which included students and staff.The Conferment of the Honorary Doctoral Degree on His Excellency Lieutenant General John Murray Sanderson, AC April 25th, 2022 at the SEATV Auditorium