👉សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅតែបន្តផ្ដល់អាហារូបករណ៍តាមនិន្ទេសរហូតដល់ថ្ងៃចូលរៀននៃវគ្គសិក្សាទី២
👉សមរួសរាន់មកដាក់ពាក្យឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ព្រោះចំនួនមានកំណត់!
✍️កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖ វគ្គទី២ នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
👉ជបគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា!
👉សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៩៣ ២៧៦ / ០៩៦ ៤៧០៧ ៣០៧ (តេឡេក្រាម)។
--------------------------
The University of Cambodia is still continuing to offer Bac II grade-based partial scholarships until the first day of classes of Term 2, Academic Year 2022-2023. Please come to register now!
Term 2 will start on March 6, 2023.
Should you have any inquires, please contact 023 993 276 / 096 4707 307 (Telegram).
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
Phnom Penh, on 30 January 2023, six student groups shared six interesting topics with their classmates. This took place after they had done self-study and research. Those topics included: 1. the legislative body in Cambodia, 2. the executive body in Cambodia, 3. media and politics in Cambodia, 4. economic cooperation among states, 5. human rights in Cambodia and 6. political violence.Phnom Penh on 1st February 2023, The University of Cambodia conducted two scholarship exams with 1500 places, namely Samdach Techo Hun Sen’s Peace Scholarships 2022-2027 for Bachelor's Degree Programs with 1000 places and Ponlok Banhnhovon Scholarships 2022-2024 for Associate’s Degree Programs with 500 places. The exams went smoothly with no cheating in any form. All the results of the exams will be posted on 6th February 2023, and all the full scholarship recipients, who have chosen any major in the International Track (I-Track), are required to take the English oral test from 6th to 9th February 2023. Our new academic term will start on March 6th, 2023.Congratulations to the 2 winners of the scholarship from RHB Bank Cambodia. 1 - Chorn Samoeun 2 - Ai Mary Get a chanc
Foundation-Year Program's Orientation on 24 January 2023រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ២០២៣សម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន រយៈពេល ២ថ្ងៃគឺ ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣