កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាខ្មែរ)

The University of Cambodia
College of Arts, Humanities and
Languages
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
The Center for English Studies (CES)
ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាអង់គ្លេស)

The University of Cambodia
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business School of Graduate Studies

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
ការបោះពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យល័យ កម្ពុជា

The UC Working Paper Series (WPS)

The UC Occasional Paper Series (OPS)

The Cambodian Journal of
International Studies 2017

The Cambodian Journal of
International Studies 2016
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
The University of Cambodia hosted visitors from Mahidol University International College (MUIC) with the facilitation of MoEYS (Ministry of Education, Youth and Sport) in order to discuss possible collaboration between the two institutions. Representing UC, Ms. Gina V. Lopez, Vice-President for International Affairs, Mr. Travis Mitchell, Director of Council of Research and Creativity (CRC), and Mr. Ban Bunheng, Director of the Office Administration, discussed many issues with the representatives of MUIC, namely Dr. Alexander Nanni, and Dr. Douglas Rhein, along with Dr. Harth Bunhe from MoEYS.The activities of staff and students of The University of Cambodia providing information about the study program in Academic Fair 2018 at Royal University of Law and Economics from 7-8 December 2018.កម្មវិធីយុវជនស័្មគ្រចិត្ត ស្ដីពីការងារស័្មគ្រចិត្ត ថ្ងៃពុធ១៣រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Seminar on Role of Tax and its Benefits, and Tax System in Cambodia 04 December 2018 at the University of Cambodiaយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ ក្រោមប្រធានបទ «បញ្ឈប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី គឺចាប់ផ្តើមពីខ្លួនអ្នក» ថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី សហការជាមួយក្លឹបយុវជនកាកកាបាទក្រហម​សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅសាលសន្និសីទជាន់ទី៥(ផ្សាយផ្ទាល់): យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃ ក្រោមប្រធានបទ «បញ្ឈប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី គឺចាប់ផ្តើមពីខ្លួនអ្នក» ថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី សហការជាមួយក្លឹបយុវជនកាកកាបាទក្រហម​សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅសាលសន្និសីទជាន់ទី៥។