ទំនាក់ទំនង

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានៈ វិថីណ័រប្រ៊ីតដ៏ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ៩១៧ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១២០០០
ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣-២៧៤, ៩៩៣-២៧៦
អ៊ីម៉ែលៈ info@uc.edu.kh; admissions@uc.edu.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុកៈ www.facebook.com/universityofcambodia

 


View Larger Map

 

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches