ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។
Phnom Penh November 8, 2017 UC distinguished lecture on "Socialism with Chinese Characteristics for a New Era" by H.E. Xiong Bo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Kingdom of Cambodia.
Phnom Penh November 8, 2017 The Chinese Room Inauguration.
The University of Cambodia welcomes all students back for the second day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 7, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017 in evening session. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
Orientation on Foundation-Year Programs.
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
ឱកាសពិសេស បានមកដល់ហើយដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែ ខាងមុខនេះ!!! សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ចាប់ពី៤០% សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសា អង់គ្លេស បារាំង ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េ។

Total: 1946