កាលពីថ្ងៃទី៩-១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា (The University of Cambodia- UC) តំណាងដោយ បណ្ឌិត អីុ រតនា អនុប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣២ នៃសមាគមសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (AUAP) នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិស៊ីអាននៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន និងបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យចំនួនប្រាំបីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេស ចិន និងហ្វីលពីន ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការសហការគ្នា។