សកម្មភាពក្រុមការងារសាលាភាសារបរទេស(SFL) និង សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត(SCA)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ក្នុងកម្មវិធីតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជាសិក្សាដល់ប្អូនៗសិស្ស វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនថ្នល់ទទឹង និង វិទ្យាល័យត្រពាំងត្នោត។


Our Activities
អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ២០២០ចំនួន៥០០កន្លែងសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
វគ្គសិក្សាថ្មីភាសាកូរ៉េតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅសាលា ភាសាបរទេសបានមកដល់ហើយ
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
និស្សិត សឿន សីលា ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀន អនឡាញ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Ms. Som Huoy is now studying at SFL. She is glad to share her thoughts on E-learning offered by SFL
The University of Cambodia is pleased to announce that registration for Term 3

Total: 1328

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches